Waarom deze blog?

waarom

Ik denk dat het voor veel mensen onduidelijk is waarom ik een blog bij houd over Dansen als Maria en wat het doel ervan is.

De naam ‘Dansen als Maria’ doet vermoeden dat het hier om een soort dansproject gaat en de foto’s en video’s op deze website doen dat vermoeden alleen maar versterken. Ik moet eerlijk toegeven dat het erg verwarrend is wanneer ik zeg dat ‘dansen’ slechts een klein onderdeel van het Dansen als Maria is. Het is veel meer en dat wil ik met deze blog duidelijk maken. Een wijs iemand heeft me al meerdere keren gezegd dat ik dan misschien de naam moet veranderen, omdat ‘Dansen als Maria’ kennelijk een te eenzijdige indruk wekt. Een goed advies, en toch, ik kan geen enkele naam verzinnen die de lading wél geheel dekt en bovendien heb ik deze naam niet zelf verzonnen, maar het is me gegeven tijdens een gebed. Ik beschouw het dus maar als een naam die God bedacht heeft en daar ga ik dus liever niet aan morrelen.

Oplossing: dan maar een blog bijhouden om de volledige betekenis van het Dansen als Maria kenbaar te maken.

 

Wat is mijn doel met Dansen als Maria?

Mijn doel is om mensen duidelijk te maken dat we ons lichaam niet gebruiken zoals God het bedoeld heeft. We hebben een 2500 jaar lange geschiedenis van dualistisch denken achter de rug en dat heeft zo z’n sporen achtergelaten (dualistisch denken is uitgaan van een scheiding tussen lichaam en geest). Het dualisme is dusdanig vervlochten geraakt met onze leefwijze, dat we ons niet eens bewust zijn van het verkeerde lichaamsgebruik. Zelfs mensen die zich intellectueel gezien wel beseffen dat er geen lichaam-geest-scheiding bestaat, hebben in hun dagelijks leven toch niet in de gaten hoezeer ze leven vanuit een veronderstelde scheiding.

Er is dus een lange weg te gaan. De eerste stap is bewustwording, mensen moeten gaan beseffen dat er geen scheiding is tussen lichaam en geest. De tweede stap is leren begrijpen hoe het dan wel in elkaar zit (holistisch denken) om vervolgens beetje bij beetje te ontdekken hoe in ons eigen leven het holistisch denken vorm kan krijgen.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.