Nog één keer: Plato

Keur dualisme af

Ik kreeg een reactie op mijn artikel “Plato grondlegger abortus”, dat niet Plato, maar het onverantwoord gedrag van mensen de oorzaak van abortus is. Uiteraard klopt dat laatste, maar dat doet niet af aan mijn stelling dat Plato er de grondlegger van is, en juist deze reactie laat zien hoe diepgeworteld het dualisme in onze samenleving is (men heeft het namelijk niet eens in de gaten). De vermeende scheiding tussen lichaam en geest is mijns inziens de bron van waaruit alle onheil is ontstaan en dat probeer ik op deze website duidelijk te maken.

Even terug naar de reactie; daarin werd tevens aangedragen dat mensen wel de lusten maar niet de lasten willen dragen (van seks, BF) en daarom abortus toepassen. Helemaal waar. Maar waarom gebeurt dit? Omdat blijkbaar het idee is ontstaan dat seks losgekoppeld kan worden van de persoon, d.w.z. dat het een puur lichamelijke uitwisseling is tussen man en vrouw, louter voor het plezier. Dit idee kan alleen binnen het dualisme bestaan en leidt dan weer tot ideeën zoals: wel de lusten, niet de lasten.

Al die moderne denkbeelden over lichamelijk genot zonder consequenties zijn gestoeld op het dualistisch gedachtegoed en in die zin is Plato er de grondlegger van. Wat ik met ‘Dansen als Maria’ beoog is mensen bewust te maken van het feit dat wij lichamelijke wezens zijn -mens omdat we een lichaam hebben- en dat wij ons lichaam op geen enkele wijze los kunnen zien van onze persoon, onze ziel.

Ik zal er nog veel meer over schrijven de komende tijd, want het is te belangrijk om er mijn mond over dicht te houden.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.