Is “amen” een moeilijk woord?

Ja zeggen tegen Lichaam van Christus

Er is weleens gezegd dat Maria de incarnatie van de heilige Geest is. Dat vind ik een prachtige uitdrukking! We weten allemaal dat de heilige Geest en Maria nauw verbonden zijn met elkaar, omdat het de Geest was die Maria zwanger maakte, maar het gaat nog een flinke stap verder om te zeggen dat die Geest vlees geworden is in Maria ….en toch…. gisteren op het hoogfeest van Pinksteren hebben de meesten van ons waarschijnlijk in de preek wel te horen gekregen dat de heilige Geest in ieder van ons wil wonen! Hij wil dus in ons allemaal incarneren en door ons heen zijn gaven  aan de wereld schenken. Helaas echter stuit die lieve Geest bij ons nogal eens op tegenstand. Het is ook niet niks natuurlijk, om de controle uit handen te geven aan zoiets ongrijpbaars als de heilige Geest…. Bij Maria was die tegenstand er niet en kon de Geest zijn werk naar behoren uitvoeren. Oftewel: bij Maria kon de heilige Geest incarneren.

Waarom vertel ik dit? Omdat ik het vandaag eens wil hebben over iets vrij ernstigs, waarbij ik een vergelijking met Maria en een verwijzing naar de heilige Geest nodig heb. Het woordje “amen”. We dreunen het gedurende de mis enkele keren gezamenlijk op en dan denken we onze plicht weer gedaan te hebben. Ik ben eens gaan googelen op de etymologische betekenis van het woord en kwam erachter dat het een van oorsprong Hebreeuws woord is dat ‘het zij zo’, ‘vast’, ‘zeker’ betekent. Alledrie deze vertalingen drukken een bevestiging uit dat iets inderdaad is zoals een ander zegt (hoewel in onze huidige taal ‘het zij zo’ weer een iets andere betekenis heeft gekregen; de letterlijke betekenis is echter ‘het is zo’). Van het woord ‘amen’ is dan weer ‘beamen’ afgeleid, dat ‘ermee instemmen’ betekent. Kort gezegd: wij zeggen “amen” op datgene wat de priester tijdens de mis verkondigt en bedoelen daarmee dat we ermee instemmen. En daar zit ‘m dus de crux. Want een groot deel van de gelovigen zegt helemaal geen “amen” meer en het meest veelzeggende lijkt dat probleem mij tijdens de communie.

Toevallig zit ik door omstandigheden vaak vooraan in de kerk en dan valt mij dus op dat vrijwel niemand “amen” zegt op “Het Lichaam van Christus”. Ja, sommigen bewegen hun lippen wel vaagjes, waarbij ik dan veronderstel dat ze in zichzelf misschien nog zoiets zeggen, maar niemand verkrijgt het dus over z’n lippen om gewoon hardop “amen” te zeggen alvorens de hostie in ontvangst te nemen. Nou….dan zit ik daar dus, geknield op m’n bankje, Jezus al ontvangen (ik zit immers vooraan) en dan dwalen mijn gedachten af…naar de hemel. Ik stel me voor dat Jezus daar onder een vijgenboom zit, samen met zijn Vader en Moeder, lekker een kopje thee te drinken, stukje cake erbij -het is immers zondag- en dan kijken ze naar beneden. Wat zien ze dan?

“Lichaam van Christus”- het zal wel

“Lichaam van Christus”- yeah right

“Lichaam van Christus”- best een mooie kerk

“Lichaam van Christus”- geef da ding maar gauw hier

“Lichaam van Christus”- oké

“Lichaam van Christus”- zo, bijna naar huis

 

Beste mensen, DAT KAN TOCH NIET!!! Jezus is voor ons gestorven aan het kruis, offerlam geworden, zodat wij door het eten van zijn Lichaam verlost zouden worden van onze zonden en gered van de dood en wij geloven het amper of vinden het domweg teveel moeite om “amen” te zeggen. Om te zeggen: “ja, dit is inderdaad het Lichaam van Christus. Jezus is tijdens de consecratie in dit brood gekomen.” Laten we dan toch alsjeblieft een voorbeeld nemen aan Maria, die tijdens het gesprek met de engel blijmoedig “ja” zegt tegen het lichaam van Christus. Wiens lichaam een en al “amen” is (incarnatie van de heilige Geest!!!), waarmee ze Jezus in ontvangst neemt.

Lieve lezer, zalig Pinksteren! Ik bid dat de heilige Geest in jou zijn vuur mag ontsteken, opdat ook jouw lichaam een en al “AMEN” zal zijn op het Lichaam van Christus.

 

Heilige Geest

Het vuur van de heilige Geest

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.