Maria en haar lichaam

Moeder van de Kerk

Er staat een boekje in mijn kast met de titel “Drie (niet) geliefden? Maria, de Kerk, en de vrouw”, geschreven door Mgr. Léonard uit België, waarin beschreven wordt hoe onderbelicht de rol van deze drie in onze katholieke gemeenschap vaak is. Met de inhoud ben ik het helemaal eens, zeker wanneer je bedenkt dat ‘de Kerk’ het Lichaam van Christus is en de titel van het boek dus net zo goed “Drie (niet) geliefden? Maria, het Lichaam, en de vrouw” had kunnen zijn. En dat het lichaam zwaar onderbelicht is in onze Kerk is nu juist de oorzaak van deze blog, dus graag werk ik mee om de drie niet geliefden geliefd te maken en daarom schrijf ik vandaag over Maria en haar lichaam. Maria, vrouw, draagster en bron van het Lichaam van Christus en beginpunt van de Kerk.

Wanneer God de engel naar Maria stuurt om Zijn plan aan haar de ontvouwen, geeft Maria God haar jawoord door haar lichaam aan Hem te schenken. De Heilige Geest overschaduwt Maria en God schept Jezus in haar schoot. Jezus is nu in Maria’s lichaam en haar moederhart leert haar Zoon reeds kennen (zie ook Jouw lichaam in de relatie met God). Uit eigen ervaring kan ik trouwens zeggen dat het dragen van een kind inderdaad een echt ‘kennen’ teweeg brengt. Men spreekt niet voor niks over moederinstinct. Maar laten we even stil staan bij het feit dat God het lichaam van Maria nodig heeft om zijn eigen Zoon vlees te laten worden. Maria kan God iets geven wat Hij van zichzelf niet is, namelijk een lichaam. God is geest en dus heeft Hij een lichaam nodig om één te kunnen worden met de mensen, om hun lijden te kunnen voelen, maar ook om Zichzelf te kunnen offeren ten behoeve van hun verlossing. Het is al wonderbaarlijk genoeg te bedenken dat God een lichaam aan wil nemen (dit geeft al aan hoe waardig God het lichaam acht), maar dat Hij daarvoor ook nog eens een ander lichaam nodig heeft, dat van een vrouw, zegt ons extra veel over de waardigheid die God aan het lichaam toekent.  ………   ………  Laat dit even goed op je inwerken ………  God kent het lichaam een zeer grote waardigheid toe!

En voorbeeld van wat deze waardigheid prachtig omschrijft, zijn de vele mooie namen die door de eeuwen heen aan het maagdelijk lichaam van Maria zijn toegekend: Fons signatus (verzegelde bron), Hortus conclusus (besloten hof), Arca testamenti (ark van het verbond), Templum Dei sanctum (heilige tempel van God). Poëtische beschrijvingen die heel goed passen bij het mysterie van Maria’s lichaam en haar maagdelijkheid. Tegelijkertijd is van oudsher Maria’s lichaam ook altijd geassocieerd geweest met de aarde, het aardse  en staat daarmee symbool voor de gehele mensheid -daar waar God symbool staat voor al het geestelijke.

Nu je dit gelezen hebt, kun je je misschien voorstellen dat als 1. Maria haar Zoon als eerste leerde kennen door haar lichaam (moederschoot), 2. haar lichaam zo’n cruciale rol heeft gespeeld in de menswording van onze Verlosser en 3. haar maagdelijkheid in alle eeuwen zo lyrisch beschreven is, je dan mag aannemen dat jouw lichaam –gesymboliseerd door dat van Maria- evenzeer Godswaardig geschapen is en bedoeld om God in te ontvangen!

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.