Oosterse onzin in het tuincentrum

Oosterse onzin in tuincentrum

Je kunt tegenwoordig geen tuincentrum meer inlopen, of de Boeddhabeelden slaan je om de oren. Laatst nog, ik moest effe snel twee plantjes kopen, maar ik kwam maar niet langs dat onnozele, jonge stel met zo’n gigantisch ding in hun karretje. Pfff, vermoeiend. Als gezonde katholiek moet je je toch wel afvragen waar de enorme populariteit van deze tuin-onzin vandaan komt. Weet jij het antwoord?

Nee? Geen nood, Dansen als Maria helpt je uit de brand.

Ik schreef er al eerder over, het is allemaal begonnen bij Plato en zijn dualistische gedachtegoed. Hij introduceerde de scheiding tussen lichaam en geest en onze hele beschaving is hiervan doorspekt. De Kerk heeft het nooit als officiële leer aangenomen, maar toch hebben vele gelovigen door de eeuwen heen de scheiding tussen lichaam en geest gepropagandeerd. De Kerk bleef van mening dat de mens holistisch is, maar slaagde er kennelijk niet in dit duidelijk over te brengen aan de mensen (of: wat ik denk, het is gemakkelijker voor de mens om dualistisch te denken en ‘je lichaam’ de schuld te geven van zondig gedrag, want dan hoef je er minder verantwoordelijkheid voor te nemen en kun je dus lekker je gang blijven gaan). Toen kwamen de woelige tijden in de vorige eeuw en moest het ‘zondige’ label van het lichaam af. Alle lichamelijke remmen gingen los en daarna groeide ook de interesse naar een spirituele betekenis van  het lichaam. Ai, die was dus niet te vinden in ons Christelijke Westen, maar natuurlijk wel in het mystieke Oosten.

Vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw nam de aandacht voor het lichaam sterk toe, maar dan wel dualistische aandacht. Oftewel: overdreven aandacht voor het lichaam zonder integratie van geest of ziel. Dit kon ook niet anders, want in het Westen denken de mensen vanuit een scheiding tussen lichaam en geest. Omdat echter de mens holistisch is en er ergens dus toch iets begon te wringen, hield deze eenzijdige belangstelling geen stand en ging men op zoek naar een aanvulling, zoals een spirituele stroming die het belang van het lichaam erkent of zelfs onderstreept. Allerlei Oosterse stromingen voorzagen in deze vraag en werden hierdoor enorm populair, wat inmiddels dus is uitgemond in een ware Boeddha-beeldjes-geilheid.

Nu, wat is hierop mijn katholieke antwoord? Wel, laat ik beginnen te zeggen dat het katholieke geloof op en top lichamelijk is, want het Lichaam van Christus in de Eucharistie is de kern en de bron van ons geloof. Bovendien vormen alle christenen samen het lichaam van Christus waarvan Hij het Hoofd is. Het is dus onze roeping om positieve aandacht te schenken aan ons lichaam, want wij vormen met onze lichamen Jezus’ lichaam. Je lichaam negeren, omdat het zondig is (zoals vroeger verteld werd), is dus in feite Jezus negeren! (wat naar mijn mening dan weer de oorzaak is van al die misbruikschandalen) Wij moeten weer oog krijgen voor de spirituele betekenis van ons lichaam, zodat we met ons lichaam contact kunnen maken met Jezus’ Lichaam, precies zoals Maria deed.

+ + + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Het blijft toch een beetje een theoretisch verhaal, bovenstaande. En daarom wil ik graag gaan beginnen met het geven van een soort katholieke yoga/meditatieles, zodat ik anderen kan leren hoe je op een katholieke manier lichaam en geest met elkaar kunt verenigen. Er is alleen één probleem: ik kan maar geen geschikte naam verzinnen! Dus, wie helpt mij nu uit de brand???

Dansen als Maria? Nee, want dat is mijn ‘verzamelnaam’ en impliceert voor sommigen bovendien ‘dansles’

Katholieke yoga? Nee, dat klink niet en bovendien wordt het geen ‘yoga’

Katholieke Body & Mind? Nee, want dat veronderstelt juist een scheiding tussen body en mind

Katholiek Sportuurtje? Hahaha, dat klinkt jaren ’50

Bidden met je lichaam? Hmm…

Ontspanning door inspanning? Zucht….ik kom er maar niet uit…. graag suggesties!

(Ha-tsjie i.p.v. tai Chi, past goed bij BerNIES) HAhahahahaha

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.