Dansen als Maria en Theologie van het Lichaam

Theologie van het Lichaam

In mijn boekenkast staat “Man and Woman He Created Them. A Theology of the Body” van Johannes Paulus II. Een prachtig boek, waarin de vorige paus uitlegt hoe God de mens ‘in den beginne’ bedoeld heeft, waarbij de nadruk op het lichaam ligt, omdat God de mens geschapen heeft als een lichamelijk wezen. Dat lichaam is altijd of mannelijk of vrouwelijk, eveneens een belangrijk thema in het boek. Afgelopen vrijdag stonden er in het Katholiek Nieuwsblad een aantal artikelen over de Theologie van het Lichaam. Wanneer ik mensen over Dansen als Maria vertel, vragen ze vaak of dat over hetzelfde gaat als de Theologie van het Lichaam. Deels, is dan mijn antwoord. Nadat ik in het KN deze artikelen had gelezen, vond ik het een goed idee er op mijn blog iets over te schrijven. Ik heb namelijk twee dingen te zeggen over de Theologie van het Lichaam.

Als eerste vind ik het jammer dat de nadruk zo vaak gelegd wordt op de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw. JPII heeft daar in zijn boek inderdaad veel over geschreven, maar ik denk dat dat vooral te maken had met de tijd waarin het boek ontstaan is, de tijd vlak na de ‘seksuele revolutie’, de introductie van de pil, waarin ineens alle seks-remmen los gingen. Het lijkt mij dat JPII daar een degelijk Rooms Katholiek antwoord op wilde geven. Maar toen kwam daar ineens Christopher West uit Amerika, die in het boek van de paus een soort van katholieke-seks-propaganda-leer ontdekte en daar tal van boeken over schreef. Het boek van de paus is op hoog intellectueel niveau geschreven, terwijl West’ boeken heerlijk simpel weglezen. Gevolg: iedereen ging zíjn boeken lezen in plaats van dat van de paus en dus werd de interpretatie van West min of meer DE inhoud van de Theologie van het Lichaam, en dat is simpel gezegd: hoe heb je goeie seks op z’n katholieks? Begrijp me niet verkeerd, ik heb niks tegen Christopher West en hij heeft veel goed werk verricht, maar ik ben toch van mening dat de Theologie van het Lichaam over méér dan alleen seks gaat. Terwijl de cursussen over Theologie van het Lichaam wel voornamelijk over seks en seksualiteit gaan (ik heb trouwens begrepen dat dit kritiekpunt in de afgelopen jaren vaker is gegeven en West er zelfs een nieuw boek over geschreven heeft. Een positieve ontwikkeling).

Op de tweede plaats vind ik het jammer dat de cursussen en boeken gelijk inhaken op de ultieme situatie: hoe heeft God het in den beginne bedoeld, i.e. vòòr de zondeval. En dan krijg je dus dat prachtige verhaal te horen over hoe man en vrouw geschapen zijn om zichzelf volledig in lichamelijke gemeenschap aan de ander te schenken. Wederkerige zelfgave als hoogste uitdrukking van de liefde tussen man en vrouw. Dat klinkt zo mooi, maar de praktijk leert dat dit veel mensen de pet te boven gaat. Ik denk dat ik weet hoe dit komt. Het is zo: als jij jezelf, dat wil zeggen je lichaamvolledig aan de ander weg moet schenken als ultieme uitdrukking van jouw liefde voor de ander, dan moet je wel eerst een degelijk besef hebben van wat je lichaam inhoudt. Je kunt immers alleen wegschenken aan een ander wat je zelf totaal bezit. Iets wat je niet hebt, kun je niet weggeven. En daar zit ‘m de crux, want als er iets is wat de gemiddelde katholiek niet heeft, dan is het dus een degelijk besef van wat z’n lichaam inhoudt. Een katholiek van deze tijd heeft geen flauw benul van de betekenis van het lichaam, ten opzichte van hemzelf, de ander, noch God. En dus kan een cursus over het wegschenken van je lichaam aan je echtgeno(o)t(e) niet goed aanslaan.

Het boek van de paus gáát over de betekenis van het lichaam, maar Cristopher West heeft daar dus meteen het thema ‘seks’ uitgefilterd en heeft daarmee een belangrijke stap overgeslagen. Wij moeten eerst de betekenis van ons lichaam voor onszelf ontdekken alvorens we dit kostbare geschenk van God aan een ander kunnen geven.

Ik denk dat dhr. West beter eerst kan leren Dansen als Maria! Misschien moet ik ‘m eens een mailtje sturen…

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.