In de hemel (Uden) opgenomen

maria ten hemelopneming

15 augustus. Maria Tenhemelopneming. Maria wordt met lichaam en ziel in de hemel opgenomen. Het is eigenlijk het sluitstuk van alles waar Dansen als Maria om draait. En daarom nog te voorbarig om er iets over te schrijven, want ik ben nog niet aan het ‘einde der tijden’ gekomen van deze blog. Dus wat zal ik schrijven?

Och, laat ik het dicht bij huis houden. Terwijl wij vieren dat onze lieve Moeder in de hemel opgenomen wordt -dansend natuurlijk; ze heeft immers haar lichaam bij zich- ga ik vandaag naar Uden toe om me -eveneens dansend- te laten opnemen. De pastoor van Uden was namelijk zo vriendelijk om blij te worden van mij toen ik hem vertelde over het Dansen als Maria en hem vroeg of ik een cursus mocht geven in zijn parochie. Natuurlijk mocht ik dat! En daar werd ik uiteraard weer heel blij van. En zo kwam het dat mij gevraagd werd om me op 15 augustus te melden bij het pastorale team om me aan iedereen voor te stellen en mijn verhaal te vertellen. Zodat de hele parochie het Dansen als Maria kan gaan omarmen! Voor mij vandaag dus nog geen sluitstuk, maar het begin van een nieuwe Dansen als Maria-fase. Maar ook voor Maria begon er op deze dag natuurlijk een nieuwe fase: die van hemelse voorspreekster.

Laat ik dan Maria vandaag aanroepen met de vraag om voor mij ten beste te spreken bij haar Zoon, maar vooral ook bij de heilige Geest, of Hij mij de juiste woorden in wil fluisteren. En laat ik dat dan dansend doen….

Wees gegroet Maria, vol van genade…..

 

O o ik kan het niet laten: toch een tipje van de sluier: dat Maria met ziel en lichaam wordt opgenomen in de hemel, verwijst naar het einde der tijden, namelijk de dag dat Jezus verschijnt aan de hemel om ook onze lichamen te verheerlijken. In de bijbel verwijst ‘dansen’ ook vrij regelmatig naar het einde der tijden, namelijk de dag dat het volk Israël weer terugkomt bij de HEER. Maria’s tenhemelopneming is een voorproefje van de wederopstanding en het dansen in de bijbel verwijst op eenzelfde wijze naar de wederopstanding en daarom is het heel gemakkelijk om 15 augustus in verband te brengen met dansen! En daarom weet ik ook zeker dat Maria in de hemel vaak danst, want de HEER God voorspelt dat zelf meerdere keren bij monde van zijn profeten in het Oude Testament. En daarom moest Maria ook wel met lichaam en al opgenomen worden, want hoe moet ze anders kunnen dansen voor God? Logisch toch!? Dansen als Maria dus. In de hemel, maar binnenkort ook hier op aarde. In Uden.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.