Posts Tagged ‘abortus’

Keur dualisme af

Nog één keer: Plato

Ik kreeg een reactie op mijn artikel “Plato grondlegger abortus”, dat niet Plato, maar het onverantwoord gedrag van mensen de oorzaak van abortus is. Uiteraard klopt dat laatste, maar dat doet niet af aan mijn stelling dat Plato er de grondlegger van is, en juist deze reactie laat zien hoe diepgeworteld het dualisme in onze [...]

Embryo vermoord

Plato grondlegger abortus

Vorige week schreef ik dat Plato’s misvatting over de scheiding tussen lichaam en geest de bakermat is geworden van onze Westerse samenleving. Velen hebben zijn ideeën overgenomen, zoals Descartes, die in de 17e eeuw zijn beroemde ‘Cogito, ergo sum’ lanceerde. Hij leidde zijn bestaansrecht af uit het feit dat hij kon denken, terwijl hij twijfelde [...]