Posts Tagged ‘Geloofsfeest’

Geloofsfeest 's Hertogenbosch

Geloofsfeest Den Bosch

In 2009 vierde het bisdom Den Bosch haar 450-jarig bestaan. Tijdens de feestelijke openingsavond danste ik als engel. De bisschop, Mgr. Hurkmans, was enorm onder de indruk van deze ‘verschijning’.