Posts Tagged ‘Maria’

Jozef met Jezus

Jozef en de Meimaand

Vanmiddag probeerde ik -zittend in de tuin- m’n stukje voor deze week te schrijven. Ik had al wat ideeën in mijn hoofd waarover ik het wilde hebben, maar er kwam geen zinnig woord uit mijn pen. De zon scheen zo fel, mijn hoofd raakte er oververhit van en ik kon niet meer goed nadenken. Het [...]

Tranendal

Verdrietig Dansen als Maria

Afgelopen weekend was ik verdrietig. En dat kwam slecht uit, want ik had een dans-afspraak: twee fotografen zouden plaatjes gaan schieten van mijn dans en ondertussen zou er ook nog een filmcamera draaien. Ik kan immers wel elke week een intelligent stukje schrijven, maar omdat het over dans gaat, moet ik het toch zo nu [...]

Maria biddend

Heeft Maria gedanst dan?

Soms blijkt, wanneer ik met iemand over Dansen als Maria praat, dat ik met een betweterige ‘bijbelkenner’ te maken heb. Zo iemand vertelt mij dan -zelfgenoegzaam zijn neus in de lucht stekend: “maar in de bijbel staat nergens dat Maria gedanst heeft” en daarmee is de kous af. Dansen als Maria is voor dit soort [...]

Embryo vermoord

Plato grondlegger abortus

Vorige week schreef ik dat Plato’s misvatting over de scheiding tussen lichaam en geest de bakermat is geworden van onze Westerse samenleving. Velen hebben zijn ideeën overgenomen, zoals Descartes, die in de 17e eeuw zijn beroemde ‘Cogito, ergo sum’ lanceerde. Hij leidde zijn bestaansrecht af uit het feit dat hij kon denken, terwijl hij twijfelde [...]

Plato

Scheiding lichaam en geest???

Wie kent de uitspraak “Het lichaam is de kerker van de ziel”? Het was de filosoof Plato die dit enkele eeuwen voor Christus beweerde. Plato geloofde heilig in een scheiding tussen lichaam en geest. Hij durfde zelfs te stellen dat het lichaam verachtelijk was en de ziel verheven. Zie hier de bakermat van onze Westerse [...]